Rechtsbijstand is maatwerk.
Wij kijken dan ook naar de specifieke omstandigheden en stemmen ons advies daarop af.
Met de cliënt maken wij van tevoren afspraken over de aanpak, de benodigde documenten de procedure en de kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Hoewel iedere zaak anders is, zijn er in geval van een procedure wel bepaalde stappen in het proces die voor iedereen gelden. Omdat wij precies weten welke stappen dit zijn, kunnen wij vaak goed inschatten hoeveel tijd het kost om de procedure te begeleiden.

Wat u van ons kunt verwachten, is dat wij u zo goed mogelijk van advies voorzien. Dat wij met u meedenken en zorgen dat u weet waar u aan toe bent. Zodat u de juiste beslissingen neemt over de te volgen route. Natuurlijk controleren we ook uw papieren en zien erop toe dat uw aanvraag of bezwaar op verzorgde wijze wordt ingediend, met een begeleidende brief van uw advocaat. Wij bewaken het proces en nemen alle communicatie met de IND voor onze rekening. Dit tot aan het besluit van de IND. Wij nemen uw zorg uit handen.

Wilt u weten hoe de rechtsbijstand er in uw geval uit zou kunnen zien?
Neem dan contact met ons op, of maak een belafspraak.