De werkwijze kan afhangen van het soort zaak.

In geval van begeleiding bij een aanvraag (bijvoorbeeld om een MVV of een EU-toetsing), gaan wij meestal als volgt te werk:

 1. De cliënt neemt contact met ons op, om de zaak kort te bespreken
 2. Wij sturen de cliënt de informatie die nodig is om een zaak te starten
 3. De cliënt stuurt ons de benodigde stukken en start online een dossier bij ons
 4. Bij het starten van een dossier, betaalt de cliënt het afgesproken tarief en ontvangt hij/zij een opdrachtbevestiging
 5.  Vervolgens gaan wij conform de met de cliënt gemaakte planning aan de slag en bereiden een concept (voorbeeld) van de aanvraag voor
 6. Indien de cliënt akkoord gaat met het concept, dienen wij de aanvraag in bij de IND. 
 7. Wij stellen de cliënt verder op de hoogte van alle inkomende en uitgaande correspondentie en bellen, op verzoek van de cliënt met de IND om te informeren naar de status van de aanvraag
 8. Bij inwilliging van de aanvraag wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de verdere stappen. Wij houden het dossier aan tot de verblijfsvergunning geregeld is.   

In geval van rechtsbijstand bij een bezwaarprocedure bij de IND, gaan wij als volgt te werk:

 1. Bij een bezwaarprocedure kijken wij altijd eerst of de werkzaamheden in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand of dekking door een rechtsbijstandsverzekering.
  Zo niet, dan maken wij van tevoren een raming voor de kosten en kan eventueel een vast bedrag worden afgesproken.
 2. Eerst dienen wij een 'pro forma' bezwaarschrift in en vragen het hele dossier op bij de IND.
  Op die manier krijgen wij de beschikking over precies dezelfde informatie als de IND.
 3. Na ontvangst van het dossier bespreken we de inhoud met u en maken een plan van aanpak.
  Dit voor wat betreft de argumenten en de stukken om deze te onderbouwen.
 4. Wij stellen de argumenten voor het bezwaarschrift op en sturen deze naar de IND.
  In het hele proces treden wij op als uw procesgemachtigde. Van alle inkomende en uitgaande correspondentie wordt u op de hoogte gesteld.

Het maken van een afspraak op kantoor behoort altijd tot de mogelijkheden. Het is wel van belang af te stemmen over de tijd die dit kost en of dit in het afgesproken tarief is inbegrepen.