Wordt uw aanvraag onverhoopt afgewezen, dan nemen wij contact met u op over de oorzaak van de afwijzing en de eventuele mogelijkheden om toch nog verblijf te realiseren. Te denken valt aan een nieuwe aanvraag, of een bezwaarschrift.

In goed overleg bepalen we de beste strategie en welke rol wij hierin eventueel zullen spelen.
In geval van een bezwaarprocedure komen de kosten vaak in aanmerking voor dekking door een rechtsbijstandsverzekering of voor gefinancierde rechtsbijstand.