De BTW van een factuur is alleen maar aftrekbaar als de kosten verband houden met uw onderneming. In geval van een verblijfsprocedure is hier meestal geen sprake van. 
Wij mogen de factuur alleen op naam van uw onderneming zetten als de werkzaamheden een zakelijk karakter hebben, dus ten behoeve van uw bedrijfsvoering.