Hoewel veel mensen de voorkeur geven aan een vast tarief, heeft de ervaring uitgewezen dat de cliënt dan bijna altijd teveel betaalt en de advocaat onnodig veel tijd aan de zaak besteedt. De advocaat moet namelijk een veilige inschatting maken van het aantal uren dat hij denkt aan de zaak kwijt te zijn. De cliënt heeft een vast bedrag betaald en zal daarom meer verantwoordelijkheid bij de advocaat leggen.

In sommige zaken kunnen wij een vast tarief hanteren. Hier maken wij wel van tevoren duidelijke afspraken over met de cliënt. Het vaste tarief dekt dan alle afgesproken werkzaamheden.

Meestal spreken wij een pakkettarief in, op basis van inkoop van de uren die nodig zijn voor rechtsbijstand.
Afhankelijk van het soort zaak, koopt u het bijbehorende aantal uren in, tegen een flinke korting op het uurtarief. Zo geldt voor een 'standaard' aanvraag een pakkettarief van € 750, op basis van inkoop van 3 uur aan rechtsbijstand. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak kunnen meer of minder uren worden ingekocht.
Zie hierover meer op de pagina Prijslijst / tarieven rechtsbijstand.