Een advocaat is niet verplicht in het bestuursrecht. Migratierecht valt daar ook onder.
In feite kan de hele procedure door iemand zelf worden behandeld. Wel kan het helpen als diegene verstand van zaken heeft over de procedures, voorwaarden en formaliteiten.

Ons team houdt zich dagelijks bezig met het migratierecht: MVV-aanvragen, 'Chavez-Vilchez'-aanvragen, bezwaar- en beroepsprocedures en diverse andere verblijfsprocedures. Wij hebben dan ook een schat aan ervaring en weten als geen ander de weg. Wij hebben kortere lijnen met de IND en kunnen sneller zorgen voor duidelijkheid over uw specifieke situatie.

Het is dan ook niet zozeer de positie van advocaat die zorgt voor een toegevoegde waarde, maar de betrokkenheid van een professional. En dat zijn wij. Daar komt nog bij dat advocaten onder toezicht staan van de orde van Advocaten en zich moeten houden aan strenge gedragsregels, om het belang van de cliënt te beschermen. Dat laatste geldt niet voor alle professionals.

Lees hierover meer in de rubriek Waarom een advocaat?