Een verblijfsrecht op grond van 'Chavez-Vilchez' is een verblijfsrecht dat van rechtswege (= automatisch) bestaat wanneer iemand belangrijke zorg- en opvoedingstaken heeft  ten aanzien van een Nederlands kind. 

Het EU-verblijfsdocument dat wordt verstrekt aan de ouder met een 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht is slechts een bewijs van dit verblijfsrecht. Wanneer zo'n verblijfsdocument wordt aangevraagd, moeten bewijsstukken worden overgelegd met betrekking tot de zorg en opvoeding van het kind. Dat geldt zowel voor een eerste aanvraag als voor een verlenging. De IND wil namelijk toetsen of er inderdaad (nog steeds) een verblijfsrecht aanwezig is.