Nee, een bijstandsuitkering heeft geen gevolgen voor een verblijfsrecht dat is verleend op grond van het 'Chavez-Vilchez' arrest.

Een verblijfsvergunning kan wel worden ingetrokken wanneer sprake is van een 'normale' verblijfsvergunning, zoals voor verblijf bij partner of echtgenoot. In die situatie staat ook op de achterkant van het verblijfsdocument: 'beroep op de publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht'.