Om in aanmerking te komen voor een faciliterend inreisvisum of EU-verblijfsdocument als ouder van een minderjarig Nederlands kind, hoeft de aanvrager niet te zijn geslaagd voor het basisexamen inburgering in het buitenland.

Wanneer de aanvrager in het bezit is gesteld van een EU-verblijfsdocument in verband met verblijf bij het Nederlandse kind, dan geldt er ook geen inburgeringsplicht. Inburgering mag wel, maar moet niet.

Inburgeren is op de langere termijn wel aan te raden omdat het voor meer permanente vormen van verblijf en het Nederlanderschap vereist is dat het inburgeringsdiploma is behaald.

Zie ook de blog: 5 vragen en antwoorden over ‘Chavez-Vilchez’