Het 'Chavez-Vilchez' arrest vereist dat de vader zorg- en opvoedingstaken heeft ten aanzien van het Nederlandse kind.

Woont vader al langer gescheiden van de rest van het gezin, dan is dat moeilijk aan te tonen en zal er niet snel reden zijn om een faciliterend inreisvisum af te geven. Zie bijvoorbeeld de uitspraak hierover van de rechtbank Den Haag (zittingsplaats Haarlem) van 9 april 2020. 

Ook als de vader zich alsnog bij het gezin in Nederland weet te voegen, kan het zijn dat de zorgrelatie met de vader niet als voldoende wordt aangemerkt om in aanmerking te komen voor een 'Chavez-Vilchez' verblijfsrecht. Moeder en kind wonen dan al langere tijd zonder de vader, waardoor moeilijker valt aan te tonen hoe belangrijk de vader is voor de ontwikkeling van het kind.

Dit kan anders zijn in bijzondere situaties, bijvoorbeeld waarin het kind aantoonbaar lijdt onder het gemis van de vader.

Ook als het gezin nog maar korte tijd gescheiden van elkaar leeft, is er een grotere kans voor de vader om een verblijfsrecht in Nederland te krijgen.

Kan de zorgrelatie tussen vader en kind niet voldoende worden aangetoond, dan ligt de MVV-aanvraag in die situatie meer voor de hand. Wel moet er dan zijn voldaan aan de voorwaarden die hiervoor gelden.