De kosten van een advocaat kunnen sterk verschillen: van enkele honderden tot enkele duizenden (!) euro's voor een MVV-aanvraag. Hoewel veel mensen de voorkeur geven aan een vast tarief, heeft de ervaring uitgewezen dat de cliënt dan bijna altijd teveel betaalt en de advocaat onnodig veel tijd aan de zaak besteedt.

De advocaat moet namelijk een veilige inschatting maken van het aantal uren dat hij denkt aan de zaak kwijt te zijn. De cliënt heeft een vast bedrag betaald en zal daarom meer verantwoordelijkheid bij de advocaat leggen.

Bij Delissen Martens Advocaten bestaat zeer ruime ervaring met aanvragen om een MVV of een verblijfsvergunning. Omdat wij deze aanvragen vaak behandelen, kunnen wij dat op een efficiënte manier doen. Alle tijd wordt optimaal besteed. U betaalt dan ook geen onnodige kosten.

Op basis van de gemiddelde tijd die aan aanvragen wordt besteed is een ‘pakketprijs’ ontwikkeld voor veel voorkomende aanvragen. Deze pakketprijs houdt in dat u het aantal uren dat gemiddeld nodig is voor het type aanvraag inkoopt tegen een gunstiger tarief dan onze normale uurtarieven. In veruit de meeste gevallen wordt de aanvraag afgehandeld binnen het daarvoor staande urenpakket.

Voor begeleiding van een MVV-aanvraag geldt momenteel* een pakketprijs vanaf € 750 inclusief BTW.
Hieraan is wel een limiet verbonden van 3 uur aan werkzaamheden. Dit is voor ons ruim voldoende tijd om een 'standaard' aanvraag van begin tot einde te begeleiden.
Klik hier voor de tarieven.

*Tarief 2023/2024

Werkzaamheden in het kader van een bezwaar of beroep kunnen soms in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel: 'pro deo') of voor dekking door een rechtsbijstandsverzekering.