Nee, dit is niet mogelijk. De kosten zijn betaald voor het beoordelen van de aanvraag, ook als het resultaat negatief is. Het kan echter zijn dat de afwijzende beslissing onterecht is. Het is dan zinvol om bezwaar aan te tekenen. Is het bezwaar gegrond, dan kan dit wel leiden tot een (gedeeltelijke) compensatie van de proceskosten.