1. Kosten Basisexamen inburgering

Examen Kosten
Spreken (spreekvaardigheid) € 60,-
Lezen (leesvaardigheid) € 50,-
Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) € 40,-
Totaal € 150,-

2. Kosten aanvraag MVV + verblijfsvergunning

  • Voor verblijf bij een partner of echtgeno(o)t(e): € 228,- per persoon.
  • Voor verblijf bij een familie- of gezinslid als minderjarig kind: € 76,- per kind.

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de legestarieven die gelden per 1 januari 2024.
Zie voor de meest actuele informatie ook de website van de IND met een overzicht van de kosten voor verblijf in Nederland.