Wanneer u geen inkomen heeft, is het de vraag of u wel aan de voorwaarden voor de MVV voldoet. Om een partner of kind naar Nederland te laten komen moet de hoofdpersoon in Nederland (referent) namelijk duurzaam, zelfstandig en voldoende inkomsten hebben.

Een aanvraag om eerste toelating tot Nederland - zoals een MVV - valt niet onder de pro deo regeling, ofwel 'gefinancierde rechtsbijstand'. De hoogte van het inkomen maakt daarbij geen enkel verschil. Dit is pas anders wanneer een aanvraag wordt afgewezen. De werkzaamheden van een advocaat in een bezwaarprocedure komen namelijk wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Pro deo is trouwens nooit helemaal gratis. De door de cliënt te betalen eigen bijdrage is normaal gesproken afhankelijk van het inkomen van twee jaar geleden. Zie voor meer informatie de website van de Raad voor rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.