Delissen Martens Advocaten werkt veel samen met rechtsbijstandsverzekeraars.
Voor ons is het dan ook geen enkel probleem om een zaak te behandelen op basis van een rechtsbijstandsverzekering.

U kunt uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen om uw zaak aan ons uit te besteden. Wel moet deze zaak dan vallen onder de dekkingsvoorwaarden van uw polis. De klantenservice van uw verzekeraar kan u hier uitsluitsel over geven.

Niet alle polissen bieden dekking voor procedures bij de IND. Van een procedure is meestal pas sprake in geval van bezwaar of beroep na een negatief besluit van de IND. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering of biedt deze geen dekking, dan komen de werkzaamheden mogelijk wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel: 'pro deo').