Om aan de voorwaarden voor gezinshereniging te voldoen, moet de hoofdpersoon in Nederland beschikken over voldoende inkomsten. Wanneer dat gebeurt door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, moet aan alle elementen van een dienstverband zijn voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding
  • Er moet (aantoonbaar) arbeid worden verricht
  • Er moet salaris worden uitbetaald door de werkgever aan de werknemer
  • Er moeten loonbelastingen en premies worden afgedragen aan de Belastingdienst en het UWV.

Wanneer iemand loon krijgt zonder dat hij arbeid verricht, wordt dat in het kader van gezinshereniging beschouwd als valsheid in geschrifte. Dit is een misdrijf en zowel de werkgever als de werknemer kunnen hierop strafrechtelijk worden aangesproken.

Ook constructies waarbij iemand wel werkt, maar (een deel van) zijn salaris weer terugbetaalt aan de werkgever, zijn absoluut niet toegestaan.

Niet alleen volgen strafrechtelijke consequenties (dit valt onder fraude en is dus een misdrijf) wanneer dit wordt ontdekt, maar ook kan een op basis van de onjuiste gegevens verstrekte verblijfsvergunning zelfs jaren later nog worden ingetrokken.

De IND onderzoekt niet alleen op basis van de door de hoofdpersoon verstrekte gegevens of aan de inkomensvoorwaarden is voldaan. De IND heeft namelijk ook toegang tot diverse informatie- en registratiesystemen. Bij twijfel kan de IND aan de Belastingdienst of de politie vragen om onderzoek te doen, bijvoorbeeld om te kijken of de hoofdpersoon wel werkt.

Om twijfel te vermijden, is het verstandig om er een transparante financiële administratie op na te houden: laat het salaris per bank overmaken en betaal ook de vaste lasten (huur, verzekering, etc.) per bank. Het is dan voor iedereen meteen duidelijk hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en waar dat naartoe gaat.