Nee, een MVV kan niet om deze reden worden geweigerd. Wel is het belangrijk om na te gaan wat er vóór de uitzetting is gebeurd. Is de partner namelijk aangehouden in verband met een misdrijf, dan kan dit wél gevolgen hebben voor een latere MVV-aanvraag. Sommige strafbare feiten lijken onschuldig en kunnen worden afgedaan met een lage transactie (boete). Toch kan het zijn dat het strafbare feit een misdrijf was. In dat geval is het betalen van de boete fataal voor een toekomstige MVV-aanvraag. Een veroordeling wegens een misdrijf levert hetzelfde probleem op. Het kan hierdoor gebeuren dat er voor langere tijd (minstens 5 jaar) geen MVV kan worden aangevraagd.

Heeft de partner vóór de uitzetting alleen in 'vreemdelingenbewaring' gezeten, dan heeft dit geen gevolgen voor een latere MVV-aanvraag.