Het doel van de MVV is dat de IND kan toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan voordat uw partner naar Nederland komt. Over het algemeen wordt daarom afgeraden om tijdens de procedure naar Nederland te komen.

Echter, in de eerste weken van de MVV-aanvraag zal de IND doorgaans nog niet toekomen aan de beoordeling van de aanvraag. Dit bijvoorbeeld omdat de legeskosten nog moeten worden betaald en verwerkt. In de eerste weken van de MVV-aanvraag is het daarom vaak wel mogelijk om Nederland te bezoeken. Wij raden wel aan om dit te vermelden in de aanvraag en na vertrek van uw partner een kopie van de uitreisstempel in het paspoort naar de IND op te sturen.

Het MVV-visum moet altijd op de Nederlandse ambassade in het buitenland worden afgehaald voorafgaand aan de definitieve vestiging in Nederland.

Verblijf in Nederland tijdens de behandeling van de aanvraag kan onder bepaalde omstandigheden een officiële reden vormen voor afwijzing van de aanvraag. 
De IND wijst de aanvraag voor een MVV echter niet af omdat de vreemdeling op grond van een visum voor kort verblijf of in de vrije termijn (bij niet-visumplichtige nationaliteiten) rechtmatig in Nederland verblijft, als uit de duur en het doel van dit verblijf blijkt dat de vreemdeling niet in Nederland verblijft met het oogmerk de TEV-procedure te omzeilen.