De geldigheidsduur van een machtiging tot voorlopig verblijf kan de geldigheidsduur van het paspoort niet overschrijden, met dien verstande dat het paspoort na verloop van de machtiging tot voorlopig verblijf nog tenminste drie maanden geldig moet zijn.

Omdat de MVV in de regel een geldigheidsduur heeft van 90 dagen, is het verstandig om ervan uit te gaan dat het paspoort nog minstens zes maanden geldig moet zijn bij afgifte van de MVV.