Nee, dit is alleen het geval als u al langer in loondienst werkt. Een belangrijke voorwaarde voor gezinshereniging is dat u over duurzame inkomsten beschikt. Dat betekent in de regel dat de inkomsten op de datum van indiening van de MVV-aanvraag nog minstens één jaar gegarandeerd moeten zijn. In geval van een jaarcontract komt dat er bijvoorbeeld op neer dat de MVV-aanvraag door de IND moet zijn ontvangen voordat het jaarcontract ingaat. Er kunnen in dat geval geen loonstroken met de aanvraag worden meegestuurd.