Nee, voor gezinshereniging is altijd vereist dat de hoofdpersoon/referent in Nederland, dus de persoon bij wie verblijf in Nederland wordt beoogd, zelf beschikt over voldoende inkomen. Soms kan de hoofdpersoon worden vrijgesteld van inkomen, bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid of langdurige werkloosheid zonder uitzicht op werk.

Zie hierover verder de informatiepagina over de inkomensvoorwaarden.