Nee, dit is geen voorwaarde. Bij de beoordeling van de MVV-aanvraag wordt dus niet gekeken naar de vraag of u over zelfstandige woonruimte beschikt.

Wel moet uw partner na goedkeuring van de MVV-aanvraag en na inreis in Nederland met u samenwonen. Op het adres waar u samenwoont, moet u beiden ook ingeschreven staan. Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er al teveel andere mensen op uw woonadres staan ingeschreven, dan zult u met uw partner een andere woning moeten betrekken, waar u zich wel beiden kunt inschrijven.