Melvin van Tiel

Melvin richt zich binnen Delissen Martens op bestuursrecht en cassatie. Dit is geen doorsnee praktijk, maar een gevarieerde mix tussen meer feitelijk en meer rechtswetenschappelijk werk.

In cassatie dient men snel door te dringen juridische en feitelijke kern van de zaak, waarna – afhankelijk van de aard en mogelijkheden van de zaak - nader onderzoek kan plaatsvinden. Melvin richt zich onder meer op dat spectrum van de cassatieprocedure, waarna het onderzoek wordt uitgewerkt in een (concept-)advies of processtuk. Ondanks de juridisch-technische aard van de cassatieprocedure houdt hij de belangen van de cliënt altijd nadrukkelijk in beeld.  

Het bestuursrecht biedt een mooie afwisseling van de cassatiepraktijk. In dit rechtsgebied zijn de feiten van groter belang, maar ook hier kunnen juridische vraagstukken beslissend zijn voor de uitkomst van de zaak. Melvin tracht in het bestuursrecht de meer dogmatische leerstukken op een pragmatische wijze in te steken, zodat deze kunnen leiden tot een – voor de cliënt – positieve uitkomst van een voorkomend geschil.

Melvin heeft in 2017 de master Civiel recht aan de Universiteit Leiden afgerond. Gedurende zijn studie heeft hij stage gelopen bij een middelgroot advocatenkantoor in Haarlem, waar hij ervaring heeft opgedaan onder een cassatieadvocaat. Verder heeft Melvin een studentstage gelopen bij een groot internationaal advocatenkantoor in Amsterdam, waar hij zich onder meer bezig hield met procesrechtelijke vraagstukken. Daarnaast publiceerde hij een artikel in het Nederlands Juristenblad (NJB) en meer recent in het tijdschrift voor Intellectuele eigendom en reclamerecht (IER). 

Melvin ondersteunt de advocaten van de secties bestuursrecht en cassatie door het aanleveren van adviezen en processtukken in concept, alsmede door het verrichten van gericht onderzoek in jurisprudentie en vakliteratuur.

Talen

Engels

Terug naar overzicht