Ga direct naar de inhoud.

Nieuwsbericht over coronavirus (COVID-19) en gezinshereniging

Bijgewerkt tot: 27 maart 2020

Van over de hele wereld bereiken ons berichten dat afspraken op ambassades worden geannuleerd. Mensen die al in het bezit zijn van een MVV of (faciliterend) visum kunnen soms niet meer naar Nederland reizen in verband met reisbeperkingen. Rechtbanken en IND-loketten zijn gesloten. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland willen komen of in Nederland willen blijven.

In dit nieuwsbericht gaan we in op de laatste stand van zaken.

Door: Jeroen Maas

Dienstverlening IND

De dienstverlening bij de IND is momenteel zeer beperkt. De wachttijden bij de telefoonlijn zijn lang en de loketten zijn gesloten. Alleen in spoedzaken kunnen mensen nog terecht bij de IND-loketten. In een nieuwsbericht van 20 maart 2020 heeft de IND laten weten wat onder 'spoedzaken' valt:

Spoedzaken die aan het loket worden behandeld
Klanten kunnen alleen een afspraak maken bij het loket voor het ophalen van een eerste verblijfsdocument regulier. Voorwaarde hiervoor is dat de klant naar Nederland is gereisd met een mvv (machtiging tot voorlopig verblijf). En een verblijfsdocument nodig heeft om bijvoorbeeld een zorgverzekering aan te vragen. Of om zich in te schrijven bij de gemeente (BRP).

De omstandigheid dat een MVV niet op tijd kan worden afgehaald levert geen spoedzaak op. Ook leiden de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus niet tot vrijstelling van het MVV-vereiste of ontheffing van het basisexamen inburgering in het buitenland.

Diensten zoals de afgifte van verblijfsdocumenten of stickers met verblijfsaantekeningen, verlenging van visa en afname van biometrie zullen meestal moeten wachten, ook als mensen officieel niet langer in Nederland mogen blijven of een verblijfsdocument nodig hebben om te kunnen werken.

Visa kunnen eventueel telefonisch worden verlengd. De IND geeft in dat geval geen verblijfssticker af.

Zie hierover de pagina Coronavirus: veelgestelde vragen op de website van de IND. Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Zie ook de nieuwsberichten op de website van de IND:

Ambassades en consulaten

Ook de consulaire dienstverlening is sterk beperkt. Hierdoor geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken wereldwijd tijdelijk geen visa, paspoorten of machtigingen voor voorlopig verblijf (mvv's) meer af. Lopende afspraken worden geannuleerd. Ook bijvoorbeeld als het gaat om het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland. Alle mogelijkheden tot het maken van een afspraak worden uitgesteld tot – in ieder geval – 6 april 2020.

Zie ook de nieuwsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Reizen naar Nederland

Reizen naar Nederland vanaf buiten het Schengengebied is vanaf donderdag 19 maart om 18.00 uur nog maar zeer beperkt mogelijk. Dit als gevolg van een tijdelijke reisbeperking die door de EU is afgekondigd. Hierdoor is het niet langer mogelijk om vanaf de Schengen buitengrenzen Nederland in te reizen, behoudens voor mensen die vallen onder specifieke uitzonderingscategorieën: 

 • EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Ook vallen personen met een vitale functie of behoefte onder de uitzonderingen. In het kader van gezinshereniging zijn relevant:

 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken;
 • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten.

Of hiervan sprake is wordt ter plekke beoordeeld. Het is vooralsnog niet mogelijk hierover van tevoren zekerheid te krijgen.
De inreisbeperking geldt voor de duur van 30 dagen.

Zie de nieuwsberichten hierover:

En verder:

 

Juridische bijstand en begeleiding

Lopende procedures gaan vooralsnog gewoon verder, al kan de beperkte capaciteit bij de IND leiden tot vertraging in de doorlooptijden. De Dienstverlening bij Delissen Martens Advocaten gaat ook door. Tot 5 april is het echter niet mogelijk om een afspraak te maken op kantoor. Wel zijn wij beschikbaar voor een bespreking op afstand, per telefoon of via Teams / Skype / FaceTime / WhatsApp. Neem hiervoor contact met ons op om een bespreking op afstand in te plannen.

Vanwege de grote onzekerheid die momenteel heerst ontvangen wij vele vragen. Zolang er geen duidelijkheid is en er beperkingen blijven gelden met betrekking tot beschikbaarheid van overheidsdiensten heeft het geen zin om met ons in contact te treden over:

 • In- en uitreisperikelen (men komt het land niet in of uit)
 • Afgifte en verlenging van visa en afgifte van verblijfsdocumenten
 • Discussie over vrijstellingen en ontheffingen vanwege het coronavirus
 • Wanneer wel of geen sprake is van een spoedgeval.
Wij vragen uw begrip en adviseren u om de nieuwsberichten op deze website en de verschillende websites van de overheid goed in de gaten te houden.
 

Aanvragen om een MVV en om een verblijfsvergunning kunnen nog steeds worden ingediend. 
Heerft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Lees ook