Ga direct naar de inhoud.

Kosten mvv aanvraag

MET WELKE KOSTEN VAN DE IND MOET IK REKENING HOUDEN? 

  • basisexamen inburgering:
ExamenKosten
Spreken (spreekvaardigheid)€ 60,-
Lezen (leesvaardigheid)€ 50,-
Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)€ 40,-
Totaal€ 150,-
 
  • aanvraag MVV + verblijfsvergunning, voor verblijf bij een partner of echtgeno(o)t(e): € 171,- per persoon
  • aanvraag MVV + verblijfsvergunning, voor verblijf bij een familie- of gezinslid als minderjarig kind: € 57,- per kind.

zie voor meer informatie ook de website van de IND met een overzicht van de kosten voor verblijf in Nederland.

 

MIJN AANVRAAG IS AFGEWEZEN. KAN IK DE BETAALDE KOSTEN TERUGKRIJGEN?

Nee, dit is niet mogelijk. De kosten zijn betaald voor het beoordelen van de aanvraag, ook als het resulaat negatief is. Het kan echter zijn dat de afwijzende beslissing onterecht is. Het is dan zinvol om bezwaar aan te tekenen. Is het bezwaar gegrond, dan kan dit wel leiden tot een (gedeeltelijke) compensatie van de proceskosten.

 

WAT ZIJN DE ADVOCAATKOSTEN BIJ EEN MVV-PROCEDURE?

De kosten van een advocaat kunnen sterk verschillen: van enkele honderden tot enkele duizenden (!) euro's voor een MVV-aanvraag. Hoewel veel mensen de voorkeur geven aan een vast tarief, heeft de ervaring uitgewezen dat de cliënt dan bijna altijd teveel betaalt en de advocaat onnodig veel tijd aan de zaak besteedt.

De advocaat moet namelijk een veilige inschatting maken van het aantal uren dat hij denkt aan de zaak kwijt te zijn. De cliënt heeft een vast bedrag betaald en zal daarom meer verantwoordelijkheid bij de advocaat leggen.

Bij Delissen Martens Advocaten is het uitgangspunt dat met de cliënt afspraken worden gemaakt over de te maken taakverdeling: hoe meer de cliënt zelf doet, hoe minder het hem zal kosten. Het belangrijkste werk voor de advocaat zit hem uiteindelijk in het geven van een helder advies, de voorbereiding van de aanvraag en het controleren van alle papieren; wanneer deze in orde zijn, is de aanvraag zelf geen verrassing meer.

Wanneer u besluit een MVV-aanvraag door Delissen Martens Advocaten te laten behandelen, bent u door de inhoud van deze website al beter geïnformeerd over de procedure en scheelt dit uiteindelijk in de kosten. Ons advies is daarom de informatie op deze website aandachtig te bestuderen voordat u een afspraak maakt met een advocaat.

Vanwege de ruime ervaring die wij hebben op het gebied van MVV-aanvragen, is een zeer efficiënte werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om de meeste MVV-aanvragen binnen drie uren af te handelen - vanaf het eerste gesprek tot aan de komst naar Nederland met MVV. Dit komt gemiddeld neer op een totale rekening van tussen de € 500,- en € 700,-. Alle werkzaamheden worden maandelijks in een urenoverzicht verwerkt en samen met de rekening aan de cliënt verzonden.

Voor begeleiding van een MVV-aanvraag geldt momenteel een actietarief van € 660 inclusief BTW. Hieraan is wel een limiet verbonden van 3 uur. Klik hier voor de voorwaarden. 

IK HEB NAUWELIJKS INKOMEN. KAN IK EEN PRO DEO ADVOCAAT KRIJGEN?

Wanneer u geen inkomen heeft, is het de vraag of u wel aan de voorwaarden voor de MVV voldoet. Om een partner of kind naar Nederland te laten komen moet de hoofdpersoon in Nederland (referent) namelijk duurzaam, zelfstandig en voldoende inkomsten hebben.

Een aanvraag om eerste toelating tot Nederland - zoals een MVV - valt niet onder de pro deo regeling, ofwel 'gefinancierde rechtsbijstand'. De hoogte van het inkomen maakt daarbij geen enkel verschil. Dit is pas anders wanneer een aanvraag wordt afgewezen. De werkzaamheden van een advocaat in een bezwaarprocedure komen namelijk wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Pro deo is trouwens nooit helemaal gratis. De door de cliënt te betalen eigen bijdrage is normaal gesproken afhankelijk van het inkomen van twee jaar geleden. Zie voor meer informatie de website van de Raad voor rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.

Lees ook