Ga direct naar de inhoud.

Formulieren in verband met verblijf bij een Nederlands kind

Deze formulieren zijn bedoeld voor niet-Nederlandse ouders van Nederlandse kinderen die verblijf in Nederland willen aanvragen op grond van het 'Chavez-Vilchez' arrest van het EU hof van Justitie.

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese unie een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht in Nederland moet krijgen.

Het kind is namelijk een EU-burger en moet op grond van het recht van de Europese Unie de mogelijkheid hebben om zijn rechten als burger van de Unie uit te oefenen en om dus binnen de EU op te groeien. Als de ouder van dat kind geen verblijfsrecht krijgt en het kind als gevolg daarvan met de ouder uit de EU moet vertrekken, dan rust er een plicht op Nederland om de ouder alsnog een verblijfsrecht toe te kennen.

Zie het nieuwsbericht voor meer informatie over dit onderwerp.

Voor de aanvraag om een 'faciliterend inreisvisum' bij de Nederlandse ambassade in het buitenland:

Voor de aanvraag om een EU-verblijfsdocument:

Lees ook