Ga direct naar de inhoud.

De MVV procedure

Het basisexamen inburgering

Iedereen die MVV-plichtig en tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd is moet al vóór de komst naar Nederland inburgeren.

Het vereiste niveau dat de aanvrager moet beheersen wordt getoetst aan de hand van een examen: het basisexamen inburgering.

Lees meer: Het basisexamen inburgering

De procedure voor toelating en verblijf (TEV)

Als gevolg van de inwerkingtreding op 1 juni 2013 van de Wet modern migratiebeleid (MoMi) zijn de procedures voor toelating en verblijf in het kader van gezinshereniging flink vereenvoudigd.
Zo is de aanvraag om advies omtrent de afgifte van een MVV per 1 juni 2013 geschrapt.
Ook hoeven de MVV en de daaropvolgende verblijfsvergunning niet meer apart te worden aangevraagd.
In één procedure wordt tegelijkertijd verzocht om toelating én verblijf (TEV).

Lees meer: De procedure voor toelating en verblijf (TEV)