Ga direct naar de inhoud.

Archief

Europees Hof: MVV-vereiste in strijd met Turks-Europese regels

Op 7 november 2013 heeft het EU Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van vragen die aan het Hof waren gesteld door de Nederlandse Raad van State.

Lees meer: Europees Hof: MVV-vereiste in strijd met Turks-Europese regels

Nieuwe informatie op mvv-gezinshereniging.nl over de bijzondere rechtspositie van Turkse onderdanen

Onder FAQ is een artikel toegevoegd met informatie over de bijzondere rechtspositie van Turkse onderdanen.

Voor Turkse onderdanen en hun gezinsleden gelden al jaren andere voorwaarden dan de 'standaard' voorwaarden voor de MVV. Binnen de Europese en de Nederlandse rechtspraak wordt steeds duidelijker hoe anders en veel gunstiger de rechten voor Turkse onderdanen zijn voor toelating tot en verblijf in Nederland.

Lees meer: Nieuwe informatie op mvv-gezinshereniging.nl over de bijzondere rechtspositie van Turkse onderdanen

MVV-vereiste van de baan voor Turkse onderdanen?

Op 11 juli 2013 heeft de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk advies gegeven over de vraag of de MVV-eis mag worden gesteld aan mensen met de Turkse nationaliteit.

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en -hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 juli 2013

Nieuwe procedures per 1 juni 2013

Op 1 juni 2013 is de Wet modern migratiebeleid (MoMi) officieel in werking getreden.
Onder het modern migratiebeleid is het de bedoeling dat de procedures voor het aanvragen van een MVV, een verblijfvergunning en verlenging daarvan worden versneld en vereenvoudigd.

Lees meer: Nieuwe procedures per 1 juni 2013

Gezinshereniging weer mogelijk voor ongehuwde partners

Dit blijkt uit een brief van 21 december 2012 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer.

Lees meer: Gezinshereniging weer mogelijk voor ongehuwde partners

Nieuwe normbedragen per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 januari 2013

Inburgeren als voorwaarde voor MVV in strijd met Europese regels

In een uitspraak van 23 november 2012  heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld dat het moeten afleggen van het basisexamen inburgering als voorwaarde voor afgifte van een MVV in strijd is met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Lees meer: Inburgeren als voorwaarde voor MVV in strijd met Europese regels

Legestarieven in 2013 fors omlaag

In een brief van 28 november 2012 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangekondigd dat de legestarieven begin 2013 fors omlaag zullen gaan.

Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012.

Lees meer: Legestarieven in 2013 fors omlaag

Opschorting nieuwe maatregelen gezinsmigratie niet haalbaar

In een brief van 1 oktober 2012 laat Minister Leers de Tweede Kamer weten dat de gevraagde opschorting van de nieuwe maatregelen voor gezinsmigratie "juridisch en technisch niet haalbaar" is.

Lees meer: Opschorting nieuwe maatregelen gezinsmigratie niet haalbaar

Pagina nummers