Ga direct naar de inhoud.

basisexamen inburgering: wat gaat er veranderen per 1 november 2014?

In een eerder nieuwsbericht is bekend gemaakt dat het basisexamen inburgering per 1 november 2014 zal veranderen.

In dit nieuwe bericht wordt nader uiteengezet hoe het examen er in de gewijzigde vorm uit gaat zien.

Nieuwe manier waarop het examen wordt afgenomen
Wordt het examen nu nog afgenomen per telefoon, vanaf 1 november 2014 gaat dit gebeuren met de computer. Dit betekent dat de examenvragen op een andere manier gesteld gaan worden. Om hier goed op aan te sluiten zullen de examenonderdelen zelf ook vernieuwd worden. Het niveau van het examen blijft wel hetzelfde. Ook de leerstof blijft hetzelfde.

De examenonderdelen zien er als volgt uit:

Spreekvaardigheid (heet tot 1 november TGN) - kosten: € 150,00
Bestaande uit twee onderdelen:
A) Vraag-Antwoord: De kandidaat krijgt vragen en formuleert hierbij zelf zijn antwoord.
B) Zinnen afma-ken: De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden.

Voor dit onderdeel moet de kandidaat ook antwoorden inspreken. Deze ant-woorden worden beoordeeld door menselijke beoordelaars en niet door de compu-ter.

Leesvaardigheid (heet tot 1 november GBL) - kosten: € 100,00
bestaande uit twee onderdelen: 
A) De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden + de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.
B) Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)  - kosten: € 100,00
De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden.

De lijst met mogelijke vragen kunt u hier downloaden.

Oefenen en herkansen
Op de site www.naarnederland.nl kan worden geoefend met voorbeeldexamens: http://www.naarnederland.nl/category/voorbeeldexamens

De drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. De kandidaat hoeft niet het hele examen over te doen als voor een examenonderdeel de score onvoldoende is. Het is dus mogelijk om alleen de onderdelen te herkansen waarvoor een onvoldoende is behaald.

Lees ook