Ga direct naar de inhoud.

Archief

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 juli 2015

Nieuwe normbedragen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 januari 2015

Basisexamen inburgering in het buitenland kan weer worden afgenomen

In een eerder nieuwsbericht werd melding gedaan over problemen rond de invoering van het nieuwe basisexamen inburgering per 1 november 2014.

Inmiddels is in een persbericht van de Rijksoverheid medegedeeld dat het basisexamen inburgering vanaf maandag 1 december 2014 weer kan worden afgenomen.

Lees meer: Basisexamen inburgering in het buitenland kan weer worden afgenomen

Problemen met invoering nieuwe basisexamen inburgering in het buitenland

De wijze waarop het inburgeringsexamen buitenland wordt afgenomen is per 1 november veranderd, echter de invoering van het nieuwe inburgeringsexamen heeft enige vertraging opgelopen.

De nieuwe inburgeringsapparatuur is nog niet op de Nederlandse ambassades uitgerold. Op dit moment kunnen kandidaten tot nadere berichtgeving dus geen inburgeringsexamen afleggen op de ambassade.

Lees meer: Problemen met invoering nieuwe basisexamen inburgering in het buitenland

IND verlaagt leeftijdsgrens voor gezinshereniging Turkse werknemers

Voor partners en echtgenoten van Turkse werknemers geldt sinds kort niet langer het leeftijdsvereiste van 21 jaar om in aanmerking te komen voor gezinshereniging.

Lees meer: IND verlaagt leeftijdsgrens voor gezinshereniging Turkse werknemers

basisexamen inburgering: wat gaat er veranderen per 1 november 2014?

In een eerder nieuwsbericht is bekend gemaakt dat het basisexamen inburgering per 1 november 2014 zal veranderen. In dit nieuwe bericht wordt nader uiteengezet hoe het examen er in de gewijzigde vorm uit gaat zien.

Lees meer: basisexamen inburgering: wat gaat er veranderen per 1 november 2014?

Nederlands gezinsherenigingsbeleid niet in lijn met EU Richtlijn

Op woensdag 10 september 2014 heeft het College voor de Rechten van de Mens een rapport uitgebracht over het Nederlandse beleid voor gezinshereniging.
Het College heeft 325 dossiers onderzocht van migranten die om toelating in het kader hebben gevraagd, terwijl zij zelf nog in het buitenland wonen.
Aan de hand van het onderzoek komt het College tot de conclusie dat het nationale beleid en de uitvoeringspraktijk 'op essentiële punten' niet voldoen aan de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Lees meer: Nederlands gezinsherenigingsbeleid niet in lijn met EU Richtlijn

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 juli 2014

Per 1 november 2014 verandert het basisexamen inburgering in het buitenland

Per 1 november 2014 zal het basisexamen inburgering in het buitenland veranderen. De veranderingen hebben met name betrekking op de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Het niveau en de leerstof blijven hetzelfde.

Lees meer: Per 1 november 2014 verandert het basisexamen inburgering in het buitenland

Advocaat-Generaal van het EU-Hof van justitie adviseert over inburgeringseisen

Op 1 april 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Europese Hof van Justitie vragen gesteld over de toelaatbaarheid van het inburgeringsvereiste in het kader van aanvragen om gezinshereniging.

Lees meer: Advocaat-Generaal van het EU-Hof van justitie adviseert over inburgeringseisen

Raad van State wil uitleg over 'integratievoorwaarden' in Europese gezinsherenigingsregels

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee hogerberoepszaken van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de weigering door de staatssecretaris om een Azerbeidzjaanse en een Nigeriaanse vrouw tot Nederland toe te laten, omdat zij het Nederlandse inburgeringsexamen in het buitenland niet hadden gehaald.

Lees meer: Raad van State wil uitleg over 'integratievoorwaarden' in Europese gezinsherenigingsregels

Nieuwe normbedragen per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer: Nieuwe normbedragen per 1 januari 2014

Pagina nummers