Over ons


De advocaten van Delissen Martens hebben al 15 jaar ervaring op het gebied van migratierecht. Zij kunnen adviseren over en rechtsbijstand verlenen (onder andere) op het gebied van:

  • kennis- en arbeidsmigratie;
  • gezinshereniging en gezinsvorming (mvv-gezinshereniging.nl);
  • verlengingen / intrekkingen verblijfsvergunning;
  • toeristenvisa / zakenvisa;
  • internationaal dienstverband en diplomatie;
  • bestuurlijke boetes;
  • Europees (migratie)recht;
  • procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens;
  • naturalisatie.

Delissen Martens Advocaten beschikt daarnaast over specialisten op bijna elk rechtsgebied. Dit maakt het mogelijk om - waar nodig - snel door te kunnen schakelen waar problemen spelen die meerdere gebieden raken. Een echtscheiding, ontslag of strafzaak kan immers ook verblijfsrechtelijke gevolgen hebben. Onze advocaten zijn bijzonder alert op mogelijke raakvlakken tussen vreemdelingrechtelijke- en andere kwesties en kunnen hier als team op inspelen.

RECHTSBIJSTAND BIJ MVV-AANVRAGEN

Voor een MVV-aanvraag is een advocaat strikt genomen niet nodig. Toch zijn er enkele veel voorkomende 'valkuilen' waardoor MVV-aanvragen verkeerd kunnen aflopen.

Een advocaat kan een MVV-aanvraag volledig begeleiden of alleen adviseren over alle stappen in de procedure. Ook kan hij van tevoren controleren of alle papieren in orde zijn of als contactpersoon met de IND optreden. De cliënt bepaalt de omvang van de werkzaamheden. Het doel van deze website is onder andere om de klant beter te informeren voordat hij of zij besluit om een advocaat in te schakelen. Uiteindelijk scheelt dit weer in de kosten.

TARIEVEN

Bij Delissen Martens Advocaten is het uitgangspunt dat met de cliënt afspraken worden gemaakt over de te maken taakverdeling: hoe meer de cliënt zelf doet, hoe minder het hem zal kosten. Het belangrijkste werk voor de advocaat zit hem uiteindelijk in het geven van een helder advies, de voorbereiding van de aanvraag en het controleren van alle papieren; wanneer deze in orde zijn, is de aanvraag zelf geen verrassing meer.

Vanwege de ruime ervaring op het gebied van MVV-aanvragen, hebben de advocaten van Delissen Martens een zeer efficiënte werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om de meeste MVV-aanvragen binnen twee tot drie uren af te handelen - vanaf het eerste gesprek tot aan de komst naar Nederland met MVV. Dit komt gemiddeld neer op totale kosten tussen de € 500 en € 700. Alle werkzaamheden worden maandelijks in een urenoverzicht verwerkt en samen met de rekening aan de cliënt verzonden.

Tijdelijke actie - juridische begeleiding MVV-aanvraag € 650,00

Op basis van deze bovenstaande tijdsbesteding is een tijdelijke actie gelanceerd, waarbij een all-in tarief van € 650,00 in rekening wordt gebracht voor begeleiding van de hele MVV-procedure. Zie hier voor de actievoorwaarden.

Een MVV-aanvraag wordt niet door de overheid vergoed. Een advocaat kan geen 'pro deo' (gefinancierde) rechtsbijstand verlenen voor rechtsbijstand in het kader van een MVV-aanvraag. Mocht er een negatieve beslissing zijn gevallen op de MVV-aanvraag, dan is dat anders. De werkzaamheden in verband met een bezwaar- of beroepschrift komen namelijk wel in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.

Zie voor meer informatie de website van de Raad voor rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.